вівторок, 30 червня 2015 р.

Липа серцелиста: лікувальні властивості

При густій крові та тромбофлебітах рекомендують пити чай з висушених квітів липи
Липовий цвіт — один з найдавніших лікарсь­ких засобів. Для медич­них потреб під час цві­тіння квітки зрізають ножицями або секато­рами. Заготовляють суцвіття разом з приквіт­ками, видаляючи поте­мнілі.
Сировину сушать у затінку на по­вітрі або у добре вентильованому приміщенні. На сонці сушити липо­вий цвіт не можна. Термін зберіган­ня готової сировини — два роки.

Липа: лікувальні властивості

Препарати з липового цвіту здав­на використовують у науковій та на­родній медицині при застуді, гаря­чкових станах, а також при грипі та бронхіті. Часто вживають настої при запаленні нирок і сечового міхура. Це сильний протизапальний і зне­болювальний засіб. Препарати ли­пового цвіту мають седативні влас­тивості: їх застосовують як заспокі­йливий засіб при підвищеній нерво­вій збудливості. Також препарати на... Читати далі

Кріп пахучий: застосування в медицині

Батьківщиною кропу називають Іран, Ост-Індію, Єгипет, Кавказ. Із цих регіонів кріп поши­рили у Південну Європу. Інші вважають, що бать­ківщина кропу — район І Середземномор'я. Уже древні єгиптяни культи­вували цю рослину.
Один з давньоєгипетських папіру­сів рекомендує його як засіб проти болю голови і для пом'якшення кровоносних судин. Пізніше кріп поча­ли вирощувати ізраїльтяни. У Давній і Греції кріп був популярний як декоративна рослина для прикраси букетів. Вінки з нього дарували хоробрим і воїнам. У Давньому Римі коханим презентували гілочки кропу. Це слугувало своєрідним освідченням.

Кріп: корисні властивості

Кріп пахучий, або городній, — од­нолітня рослина родини селерових. Цвіте рослина з червня по серпень. З лікувальною метою використовують насіння і траву. У листочках кропу міститься каротин, є великий на­бір вітамінів С, В1, В2, РР, фолієва кислота, флавоноїди, мінеральні ре­човини (солі заліза, калію, кальцію, фосфору й ін.), ефірна олія.Препарати городнього кропу ха­рактеризуються протизапальною, судинорозширювальною, снодій­ною. антисептичною, протисудомною, заспокійливою, вітрогонною дією. Вони... Читати далі

субота, 27 червня 2015 р.

Трахома у дітей: симптоми і лікування

Трахома — це захворювання, яке спричинює тяжкі ускладнення з боку очей і посідає одне з перших місць серед причин сліпоти. Досить поши­рена в світі, спостерігається у жителів Африки, Азії, Латинської Америки. У нашій країні трахома ліквідована.

Симптоми трахоми

Хвороба перебігає у вигляді хронічного кератокон'юнктивіту з усіма харак­терними для кон'юнктивіту ознаками — гіперемією кон'юнктиви, час­тіше в ділянці верхньої перехідної складки, наявністю слизово-гнійних виділень, стовщенням та інфільтрацією кон'юнктиви верхньої повіки і внаслідок цього відчуттям важкості в повіках, склеюванням повік під час сну. Проте є... Читати далі

четвер, 25 червня 2015 р.

Загартовування дітей

Загартовування - це один із найважливіших методів зміцнення здоров'я дітей. Міцність, надійність організму дитини, її фізіологічні запаси є резуль­татом пристосування до зовнішнього середовища та подолання впливу зовнішніх подразників. Внаслідок загартовування виникають характерні функціональні та морфологічні ознаки адаптації до чинника. Зростає по­тужність шару дерми, покращується кровопостачання, функції потових та сальних залоз, рівень основного обміну, температура шкіри, інтенсивність її пігментації та інші показники істотно змінюються. Під впливом загартовую­чих процедур тренується симпатико-адреналова система, яка забезпечує підтримку гомеостазу на оптимальному рівні. Внаслідок цього збільшуються бар'єрні функції організму, підвищується стійкість до шкідливих чинників зовнішнього середовища.

Принципи загартовування дітей

Принципи загартовування ґрунтуються на фізіологічних закономірностях процесу адаптації. Перший принцип загартування - індивідуальність. При цьому враховується вік дитини, стан її здоров'я, перенесені захворювання, фізичний розвиток, тип її вищої нервової діяльності.
Інтенсивність загартовуючого фактора має зростати... Читати далі

Озокеритолікування: методика. Лікувальні властивості озокериту

Озокерит, під назвою «гірський віск», або «застиглі сльози землі», відомий так само давно, як і нафта. Є мінералом із групи нафтових бітумів. В Україні є велике родовище озокериту, який відзначається високою якістю.
Властивості озокериту зумовлені вмістом у ньому твердих вугле­водів. Озокерит складається із церезину (60 %), парафіну (1-7 %), нафтових смол (до 12 %), асфальтенів (1-3 %), мінеральних масел (від 25 до 45 %), а також механічних домішок (до 5 %) і води (до 3 %).
Консистенція озокериту визначається наявністю в ньому рідких вуглеводів і може бути в діапазоні від м'якої до твердої. Озокерит не розчиняється у воді, спирті, лузі і розчинний у бензині, бензолі, хлороформі й різних смолах. У золі озокериту виявлені... Читати далі

середа, 24 червня 2015 р.

Водолікування: застосування і механізми дії на людський організм

Метод полягає в застосуванні води з лікувальною і профілактичною метою. Розрізняють особисте водолікування (застосування з лікувальною метою прісної води) і бальнеотерапію (лікування природними або штучними мінеральними водами).

Як діє водолікування на організм людини 

Механізм дії характеризується термічним (теплове або холодове), механічним і хімічним впливом на організм, при цьому реакція у відповідь реалізується рефлекторним шляхом через єдиний нейрогуморальний механізм. Вода справляє швидку й виражену термічну дію: легко передає організму тепло й віднімає його, спричиня­ючи відповідну реакцію терморегуляційного центру, на який одночас­но можуть впливати інкрети ендокринних залоз, біологічно активні речовини. Всі вони кількісно і якісно перебувають у тісному взаємо­зв'язку з нервовими, складномодульованими впливами, які охоплю­ють глибинні структури головного мозку, зокрема сітчастий утвір та інші системи, включаючи лімбічну. Найбільш виражена реакція у відповідь організму спостерігається з боку серцево-судинної системи.
У місцевих холодових процесах розрізняють три фази реакції су­дин шкіри. Перша фаза — рефлекторне звуження судин, яке викликає збліднення шкіри; друга фаза (через 0,5-1 хв) — активна гіперемія. Звужені судини розширюються при збереженні тонусу стінок судин, посилюється кровотік, шкіра стає рожевою і теплою. Якщо холодо­вий вплив триває довгий час, настає третя фаза реакції судин — па­сивна гіперемія. Судини залишаються... Читати далі

вівторок, 23 червня 2015 р.

Лазеротерапія: застосування в медицині, показання та протипокази

Цей метод світлолікування грунтується на застосуванні електромагнітних хвиль оптичного діапазону; характеризується монохроматичністю (одночасністю), тобто сталою для кожного лазера строго визначеною довжиною хвилі; когерентністю (впорядковані­ випромінювання) — збігом усіх фаз світлових хвиль у просторі й у часі: поляризованістю — вертикальністю світлових хвиль щодо на­пряму лазерного випромінювання.

Механізм дії лазеротерапії

Фізичні властивості лазера дають змогу отримувати випромінювання високої інтенсивності й потужності енергії, виключної спрямованості — практично паралельний пучок світла, який можна сфокусувати у точку, яка за діаметром відповідає довжи­ні хвилі випроміненого ним світла. Дуже мале розсіяння лазерного пучка дає змогу концентрувати велику енергію й переносити її на значну відстань. Лазер здатний до... Читати далі

Інтерферони: функції і значення

Інтерферони — глікопротеїни, які виробляються клітинами у відповідь на вірусну інфекцію та інші стимули. Вони блокують реплікацію вірусу в інших клітинах і беруть участь у взаємодії між клітинами імунної системи. Розрізняють дві серологічні групи інтерферонів: типу І — ІФН-α і ІФН-β і II типу — ІФН-γ. Інтерферони типу І дають противірусні і протипухлинні ефекти, у той час як інтерферон типу II регулює специфічну імунну відповідь і неспецифічну резистентність.
ІНФ-α і ІНФ-β відрізняються за структурою і клітинах-продуцентах, але мають практично однаковий механізм дії. У нормі ІФН-α продукується мононуклеарними фагоцитами (звідси одна з назв - "лейкоцитарний ІФН"), а ІФН-β — фібробластами (фібро­бластний ІФН). Під дією мікроорганізмів секретуються багатьма клітинами. Збільшують продукцію ІФН пірогенна дія IL-1 і зниження рН у міжклітинній рідині на фоні підвищення температу­ри. Захисна дія ІФН типу І реалізується... Читати далі

понеділок, 22 червня 2015 р.

Загальні положення щодо призначення фізіотерапевтичних процедур

  1. Менша тривалість і кількість процедур на курс лікування.
  2. Приймання процедур не повинно порушувати звичний стерео­тип.
  3. У разі негативної реакції дитини, поганої сприйнятливості процедури, не зумовленої дозуванням, потрібно змінити метод.
  4. Загальні протипоказання до фізіотерапевтичних процедур: зни­ження адаптації, тяжкий загальний стан, гіпертермія, значна гіпотро­фія, недостатність кровообігу, недостатність нирок, схильність до... Читати далі

неділя, 21 червня 2015 р.

Електросон: застосування та методика проведення

Цей метод електролікування полягає у впливі на центральну нер­вову систему імпульсним струмом прямокутної форми, низької час­тоти і значної сили для виникнення сну, близького до фізіологічного.

Електросон: механізм дії

Слабкий ритмічний монотонний подразник, яким є електросон, впливає подвійно: безпосередньо — на підкірково-стовбурові ділянки головного мозку (збуджує лімбічні системи, зокрема гіпокамп, знижує активуючий вплив сітчастого утвору на кору з розвитком гальмівних процесів) і рефлекторно — через рецеп­тори шкіри і соскоподібних відростків. Дві фази впливу — гальму­вання і розгальмування — приводять до нормалізації діяльності симпато-адреналової і нервово-ендокринної систем, регуляції... Читати далі

Міотон: механізм дії та методика застосування

Метод грунтується на принципі багатоканальної електростиму­ляції м'язів реципієнта, керованої програмою, що становить високу біоелектричну активність м'язів донора. Запропонований Л. С. Алеєвим у 1965 р.

Міотон: механізм дії

Програмне багатоканальне біоелектричне керування не лише стимулює м'язову активність, а й створює певний руховий образ, близький за своєю просторово-часовою структурою до дійсного руху, але втраченого або спотвореного внаслідок розви­нутих процесів пристосування. У зв'язку з цим потік нових ефективних імпульсів потрапляє у вищі відділи центральної нервової системи, сприя­ючи нормалізації аферентно-еферентних зв'язків, що приводить до... Читати далі

Електростимуляція: методика застосування і апаратура

Електростимуляція — метод електролікування, за яким штучний електричний сигнал замінює природний нервовий імпульс, стимулюю­чи функцію органа (тканини). Початково електростимуляцію використовували для гімнастики м'язів імпульсним струмом низької часто­ти. Тепер широко застосовують нові види імпульсних струмів — діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та ін., а також біопотенціали нормальних м'язів.

Апарати для електростимуляції

Найбільш поширеними є апарати: «Тонус-2», «Діадинамік» (Франція, Польща), «Ампліпульс-5», «Ендотон-1», «Мета-1», «Скат», «Бистел», «ЕНС-01», «Міоритм-021», «Аспітус», «Стимул-12», «Міоритм-082».

Методика застосування електростимуляції 

Електростимуляцію посмугованих м'язів роблять у рухо­вих пунктах нервів і м'язів. Площа електродів залежить від розмірів стимульованого м'яза. Активний електрод із вологою гідрофільною прокладкою відповідного... Читати далі

пʼятниця, 19 червня 2015 р.

Суглоби крутить на грозу: що робити

Якщо організм відчуває зміни погоди, то варто перевірити судини, нирки, та печінку.
Нарешті почалася найбажаніша пора року — літо. Але цей сезон славиться не лише теплою пого­дою, а й частими її змінами, притім нерідко після спеки несподівано буває гроза.
Хоча таке погодне явище триває зазвичай недовго, встигає завдати шкоди нашому здоров'ю. Адже на­передодні грози чимало людей по­терпає через біль у суглобах, біль голови, загострення деяких хвороб.

Чому крутять суглоби

Проблема криється у двох чин­никах, мова про різку зміну погоди й розвиток в організмі людини пев­них хронічних недуг. Перш за все, гроза — не просто метеорологічне явище, котре супроводжується дощем, їй передує зміна атмосферного тиску. А саме на цей показник найбільш виражено реагує організм людини. Вважають, що такого роду зміну по­годи відчувають лише особи, котрі належать до категорії так званих метеочутливих людей. Але насправді йдеться про... Читати далі

четвер, 18 червня 2015 р.

Шлунково-кишкові нориці: лікування

До консервативних методів лікування нориць належать різні методи обтурації, що дозволяють ліквідувати дерматит, забезпечують пасаж вмісту по кишечнику, чим сприяють ліквідації наявних порушень гомеостазу.
Абсолютні протипоказання:
  • несформована нориця тонкої кишки; 
  • повні нориці тонкої і тов­стої кишки; 
  • наявність високої ригідної шпори; 
  • непрохідний відвідний відділ кишки; 
  • нагноєння довкола нориці; 
  • гнійні ходи і гнійні порожнини в ділянці нориці. 
Відносні протипоказання: частково сформовані нориці тонкої кишки, коли застосовується один із відомих методів інтубації.
Внутрішньокишкова обтурація здійснюється розрізаною навпіл у горизонтальній площині гумовою гру­шею. Одну її частину затискачем вводять через норицю в просвіт кишки, а на наконечник, що зовні кишки, одягають другу половину груші. В результаті нориця закривається з боку просвіту кишки, а обтуратор утримується другою половиною груші, що зовні. Такій обтурації підлягають по­вністю сформовані губоподібні нориці. Шлункові нориці обтурують поролоновою губкою, катетером Петцера. Нориці дванадцятипалої кишки обтурують такими ж простими методами, як і... Читати далі

середа, 17 червня 2015 р.

Алергія на тарганів

Загальні відомості

Приблизно 30 років тому тарганів було офіційно визнано алергеном. Від тарганів страждають переважно в міських зонах, в багатоквартирних будинках.
Таргани відносяться до найбільш старим з усіх існуючих видів, їх «вік» налічує близько 350 млн. років. Таргани дуже стійкі, пристосовуються до різних умов і мешкають там де достатня кількість їжі та води.
Таргани - найефективніший інструмент для ведення біологічної війни. Вони здатні переносити чуму, віспу, сибірську виразку, туберкульоз, тиф, холеру, проказа інші небезпечні для людини захворювання. Нещодавно японські вчені довели, що таргани безпосередньо пов'язані з... Читати далі

Алергія на дрібних гризунів: поради для профілактики

Загальні відомості

З усіх різновидів алергії на тварин реакція на дрібних гризунів - мишей, щурів, хом'яків, морських свинок і тому подібних - приймає найбільш важкі форми, хоча зустрічається рідше, ніж алергія на кішок або собак. Реакцію викликає специфічний протеїн, котрий міститься в клітинах шкіри тварини, її слині і екскрементах.
Алергічна реакція може проявитися не тільки в результаті безпосереднього контакту з твариною, наприклад ви взяли в руки хом'яка, але і тоді якщо у вас в будинку господарюють непрохані сірі квартиранти, які по своїй волі не йдуть на прямий контакт з людиною. Найдрібніші алергенні частинки, залишені гризуном разом з шкірними лусочками, шерстинками і калом, змішуються з пилом і можуть підніматися в повітря при найменшому його русі, наприклад під час прибирання.При тривалому контакті з алергенами гризунів, наприклад, якщо ви працюєте в зоомагазині або більшу частину робочого часу проводите в складських приміщеннях, то підвищується... Читати далі

Багно: лікувальні властивості

Цю рослину наші предки використовували для лікування найрізноманітніших захворювань.
На початку літа травни­ки заготовляють багно звичайне — рослину, яку наші пращури використовували для лікування різних недуг. Казали, що "багно людям Богом дане".

Коли слід заготовляти багно і які лікувальні властивості має рослина

Щодо заготівлі, то травники добре знають, що збирати багно потрібно лише у період цвітіння рослини. Тобто напри­кінці травня - на початку червня. Акуратно зрізавши стебло з цвітом покласти його у полотняну торбину, а вдома розкласти у притіненому місці, яке добре провітрю­ється, і залишити, допоки рослини підсох­нуть. Готову сировину найкраще зберіга­ти у картонних... Читати далі

Захитування або морська хвороба: що робити

Літо — це, як правило, подорожі, парки і гойда­лки. Але все задоволен­ня від них може зіпсувати доволі поши­рена проблема — захитування.
Цей стан, який ще називається кінетозом, пояснюють сильною ре­акцією вестибулярного апарату на монотонне коливання. Люди по-різному переносять морсь­ку хворобу, когось лише нудить, в інших болить голова, а буває, що й різко знижується тиск, порушується серцевий ритм. Найважче особи, схильні до кінетозу, переносять тривалі морські чи авіаподорожі. Причо­му ще кілька годин і навіть днів після них люди можуть потерпати від сла­бкості, болю голови... Читати далі

вівторок, 16 червня 2015 р.

Кров густа, як цукровий сироп?

Можна мати 33 болячки і дожити до 100. А можна бути здоровим і померти у 50 років від інфаркту чи інсульту. Щоб оцінити стан серцево-судинної системи, людям, що входять до групи ризику (а це — практично всі, кому вже виповнилося 40), недостатньо раз на півроку робити електрокардіограму і раз на кілька років сканувати судили. Періодично ще треба здавати кров на аналіз. І не тільки "на цукор" та загальноклінічний, а й робити коагулограму (дослідження на згортання крові).
«Густа» кров не завжди вказує на те, що маєте схильність до тромбозів, а «рідка" - не є гарантією того» що у вас не буде ін­фаркту чи інсульту. Аспірин, варфарин та інші препарати, які лікарі пропису­ють своїм пацієнтам для "розріджен­ня крові', насправді не змінюють її в'язкості, а лише вповільнюють про­цес згортання.Пояснити це можна на такому при­кладі. Густина води і густина цукро­вого сиропу відрізняються, але якщо перекачувати їх через трубку, жодна з цих рідин її не засмітить. За рахунок... Читати далі

Акація гарно пахне і добре лікує

Квітки акації допомагають при хворобах нирок, суглобів і при застудах
Суцвіття білої акації — дуже ефективний засіб допомоги при запальних процесах у жіночих статевих органах. Для приготування відвару слід столову ложку вису­шених суцвіть запарити двома чашками окропу, повільно дове­сти до кипіння, після чого про­цідити й вистудити. Далі потрі­бно додати кип'яченої води, щоб вийшов первинний об'єм, і примати по десертній ложці три-чотири рази на день.
Хронічний і гострий цистит можна лікувати збором із квіток акації, кореня пирію і календу­ли. 50 грамів такої суміші треба залити 300 мл води, прокип'яти­ти 10 хвилин і настояти протя­гом години. Далі відвар слід процідити і долити в нього ок­ріп, щоб вийшов первинний об'єм. Пити такі ліки рекомен­дується по чверті склянки тричі на день.
Настоянка квіток білої акації дуже корисна і при ревматизмі, міозиті, радикуліті й болях у суглобах різного походження. Для приготування суміші треба... Читати далі

Які бувають трав’яні ванни і чим вони допомагають

Коли втома здолає вас або настане депресія - неодмінно прийміть трав'яну ванну. Для цього використовують лише емальовані ванни. Нагадаємо, перш ніж приймати такі ванни, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Ванна із листя брусниці. Для приготуван­ня відвару беруть 250 г сухого листя, заливають З л окропу, настоюють у теплому місці кілька го­дин (не більше 3 год.). Проціджений відвар вливають у ванну з температурою води 37-38°С. У такій ванні можна перебувати до півгодини. До­брий засіб при ревматизмі та захворюваннях суглобів. 
Ванни горіхові. Для приготування відвару беруть 400 г листя грецького горіха, заливають З л окропу і кип'ятять 5 хв. Шкаралупу кип'ятять 30-40 хв., потім настоюють півгодини. Відвар проціджують і виливають у... Читати далі

Підмор: корисні властивості, рецепти

Так співається в одній знайомій пісні. Однак народна медицина здавна використовує підмор (мертві бджоли, які не перезимували) як лікувальний засіб. Згідно зі старовинними рецептами, він сприяє стабілізації кров'яного тиску, лікуванню серцево-судинних недуг, захворювань нирок, радикуліту, артриту, простати, судин головного мозку тощо. Крім того, він показаний літнім людям для профілактики недоумства. Адже в тканинах тіла бджіл, у їхніх хітинових покровах міститься невелика кількість бджолиної отрути, гепаринів (перешкоджають зсіданню крові) та інших... Читати далі

субота, 13 червня 2015 р.

Комплекс відмінника

Перфекціонізм - хвороба нашого часу. Його ще назива­ють «синдромом відмінника». Стрибнути вище голови, зро­бити роботу найкраще, отри­мати максимальний результат і всесвітнє визнання. Одержимі цими ідеями люди забувають, що значить насолоджуватися життям. Вони завжди женуться за чимось примарним і впевнені в тому, що у них немає права на неідеальний результат. Перфекціоніст бачить все в чорно-білих кольорах: або рішення правиль­не, або - ні. Характерна риса перфекціоністок - витрачати на дріб'язкову справу кілька годин, а те, що можна зробити за тиж­день, розтягувати на довгі міся­ці. «Кращий друг» перфекціоніста - почуття провини.
Побоюючись щось зробити неправильно перфекціоністи не беруться за серйозніші справи і вважають за краще залишатися відмінниками у своїй давно освоєній сфері.
Перфекціоністка переконана, що кожній людині повинно бути властиве ревне прагнення до самовдосконалення, але життя підтверджує протилежне. Підле­глий неправильно підбив дебет з кредитом, коханий не приніс букет - вони всі ніби змовилися. Хто буде терпіти таке ставлення до себе? Ось вам і проблеми зі спілкуванням, з друзями, най­частіше саме відмінниці не мо­жуть знайти гідного чоловіка, перебираючи довгі роки канди­датів і залишаючись самотньою. Людина з... Читати далі

пʼятниця, 12 червня 2015 р.

П'яткова шпора: рецепти народної медицини

П’яткова шпора є досить частою проблемою старших осіб. Повністю її вилікувати можна лише при початкових проявах. Проте біль і незручності, які супроводжують цю проблему допоможуть прості рецепти.
Настій квітів бузини звичайної. Висушені квіти заливають 40%-м спиртом або горілкою (1:10). Настоюють 8-10 днів у щіль­но закритій посудині. Приймають по 30 крапель 2-3 рази на день, запиваючи медовою водою, і одночасно натирають або роблять компреси із цього ж настою на хворі місця. До речі, непоганий за­сіб для лікування ревматизму.

Овес. Варять протягом 8-10 годин у медовій воді, охолоджу­ють. Ноги опускають в таз, поливають ступні ніг вівсом і слизом, який... Читати далі

Харчування на відпочинку: поради

На відпочинок хочеться виїхати туди, куди протягом року так запросто не виберешся: на море, у гори, за кордон. Побачити те, чого не бачили, спробувати те, чого не їли. Тільки робити це слід зі здоровим глуздом. Особливо це стосується їжі.
Будь-який переїзд в іншу кліматичну зону організм сприймає як стрес. А отже, потрясіння для всіх органів і систем не­минуче.
Нагадаємо, що на аклі­матизацію нашому тілу необхідно близько шести днів. «Перебудовуючись» під інший склад повітря і питної води, воно може по­збавити нас сну й апетиту, кинути в жар і покарати го­ловним болем. Чи, навпаки, впасти в сплячку і мерзнути мало не на пляжі. Можли­ві також закреп чи розлад функцій організму і ще маса помітних (і не дуже) проявів адаптації до... Читати далі

четвер, 11 червня 2015 р.

Інтерлейкіни: будова і функції

Цитокіни: механізм дії

Цитокіни діють за естафетним принципом: дія цитокіна на клітину спричиняє утворення нею інших цитокінів (цитокіновий каскад).
Розрізняють інтракринний, аутокринний, паракринний і ендокринний механізм дії цитокінів.
Інтракринний механізм — дія цитокінів всередині клітини-продуцента; зв'язування цитокінів зі специфічними внутрішньо­клітинними рецепторами.
Аутокринний механізм — дія секретуючого цитокіна на саму секретуючу клітину. Наприклад, IL-1, IL-6, IL-18, ФНП-α є аутокринними активуючими факторами для моноцитів/макрофагів
Паракринний механізм — дія цитокінів на близько розташо­вані клітини і тканини. Наприклад, IL-1, IL-6, IL-18 ФНП-α, які продукуються макрофагом, активують Т-хелпер (Тh0), який роз­пізнає антиген і комплекс сумісності макрофага.
Ендокринний механізм — дія цитокінів на відстані від клітин-продуцентів. Наприклад, IL-1, IL-6, ФНП-α крім ауто- і паракринної дії можуть справляти дистантну імунорегуляторну дію, давати пірогенний ефект, індукцію... Читати далі

субота, 6 червня 2015 р.

Навколоплідні води: склад. Зміни хімічного складу амніотичної рідини при різних термінах вагітності і пологах

Навколоплідні води, амніотична рідина (liquor amnii) — це вміст амніотичної порожнини, в якій "плаває" плід. Навколоплідні води — продукт секреторної функції епітелію амніона. Середня кількість навколоплідних вод за останні терміни вагітності стано­вить 0,5-1,5 л. їх відносна густина — 1,002-1,028; реакція луж­на. До складу цих вод входять білки, вуглеводи, сечовина. Навко­лоплідні води беруть участь в обміні білків, містять 17 амінокис­лот (у тому числі незамінні), фракційний склад білків подібний до їх складу в крові плода. Серед ліпідів навколоплідних вод найбіль­ше значення для життєдіяльності плода мають фосфоліпіди, які входять до складу клітинних мембран і сурфактанту. При доно­шеній вагітності співвідношення лецитинів до сфінгомієлінів становить 2:1.
До складу мінеральних речовин навколоплідних вод входять іони натрію, калію, кальцію, магнію, хлору, фосфору, міді, заліза. Навколоплідні води відіграють важливу роль у метаболізмі гормонів, продукованих фетоплацентарним комплексом (хоріонічний гонадотропін, плацентарний лактоген, серотонін, тестостерон, кор­тикостероїди, прогестерон, естрогени, кальцитонін, паратиреоїдний гормон, тироксин, трийодтиронін).
Захищаючи плід від... Читати далі

четвер, 4 червня 2015 р.

Що таке гепатит В і як з ним боротись

За рівнем інфікованості вірусом гепатиту В Україна посідає одне з провідних місць у Європі. А за даними Європарламенту, людей із хвороба­ми печінки за п'ять років побільшало удвічі.
Тому найперше маємо дбати про печінку — орган, що відпо­відає за виконання близько півтисячі життєвих функцій ор­ганізму. Та замало лише не зловжи­вати спиртним чи жирною їжею, треба берегтися від вірусів, що є першими ворогами печінки.

Чим відрізняється вірус гепатиту В від вірусів гепатиту А і С

Спільною ознакою цих вірусів є те, що вони розмножу­ються в печінці, чим завдають їй непоправної шкоди. Адже пе­чінка — найбільший внут­рішній орган, який бере участь у перероблянні всього, що ми з'їдаємо, вдихаємо або поглина­ємо через шкіру, в енергію й "будівельні блоки" для м'язів, го­рмонів, імунної системи.Печінка виконує функції "це­нтральної лабораторії" орга­нізму, в ній відбуваються всі біо­хімічні процеси, без яких немо­жливий нормальний обмін речо­вин і функціонування всього організму.
Вірус гепатиту В переда­ється з кров'ю, як і гепатиту С, а вірус гепатиту А — через брудні руки. А різниться він і тим, що є... Читати далі

середа, 3 червня 2015 р.

Пилок сосни і молодість

Знавці народної меди­цини закликають не проґавити шансу і на­збирати в лісі найцінні­шу сировину, яку нам дарує природа, — пилок сосни.
Фітознавці запевняють, що цей пи­лок унікальний, бо чудодійно впли­ває на більшість органів та систем нашого організму. Такі ліки допо­можуть хворим одужати, а здоро­вим не заслабнути.
Поживні речовини є в різних частинах рослини, але найбільша їх концентрація у пилку. Найцінніший же серед усіх рослин — пилок сосни. Недарма це дере­во називають царицею серед дерев, воно завжди зелене, не старіє й здатне пристосовуватися до різних умов довкілля.

Як збирати пилок сосни

Найцінніший продукт сосни — пилок. Збирають його в середині травня, під час цвітіння. Пилку в со­снових насадженнях утворюється так багато, що все навкруги вкри­вається жовтим нальотом. Зібрані під час цвітіння жовті колоски-суцвіття висушують, акуратно обмо­лочують і просівають.

Пилок сосни: застосування 

Пилок сосни як ліки застосо­вують... Читати далі

понеділок, 1 червня 2015 р.

Лікування сосновими бруньками

Наші предки знали: якщо дитина кашляє, якщо в неї хворі бронхи, ле­гені, їй слід якомога частіше бувати у сосновому лісі. Тоді хвороба шви­дше відступає. Навіть тим, хто має таку тяжку недугу, як туберкульоз, радили прогулянки у хвойному лісі. Знали водночас і те, що людям, у ко­трих слабке серце, не рекомендува­лося довго перебувати у сосновому лісі.

Лікарські засоби із сосни

Ліки із сосни ефективні й дос­тупні. Бо кожна людина може піти до лісу, нарвати бруньок і приготу­вати їх. Отже, з лікувальною метою заготовляють молоді пагони, бру­ньки (доки вони ще не розкрилися). З них готують чудодійний відхарку­вальний чай (одну ложку подрібне­них бруньок запарити однією скля­нкою окропу і випити за чотири рази). Такий чай із бруньок має також дезінфікуючу дію, нормалі­зує роботу нирок, жовчного міху­ра, печінки, налагоджує сольовий обмін в організмі. Тільки слід па­м'ятати: соснові ліки п'ють не перед їдою, а після.
Відвар вживають не лише при... Читати далі 

Цілюща сила трав при лікуванні подагри

Лопух справжній (народні назви: дідових, лопушник, ре­п'ях, ріпейник) знають в Україні від малого до старого. Він росте по всій території України. Ця рослина володіє цінними ліку­вальними властивостями. Одна з них — регулювання обміну ре­човин в організмі при хворобах шкіри, суглобів, печінки, шлун­ка, підшлункової залози, ендок­ринних залоз. Дуже допомага­ють препарати лопуха при по­дагрі.
Для цього 10 г сухого, доб­ре подрібненого коріння ло­пуха заливають 200 мл води, доводять до кипіння і кип'я­тять 15-20 хвилин, після чого настоюють 20 хвилин під теп­лим рушником. Обов'язково процідити через 3-4 шари марлі. Вживати по столовій ложці 3-4 рази на день за 30 хвилин до їди протягом трьох місяців. Зробити перерву на місяць і знову повторити курс очищення суглобів від шлаків.
Яглиця звичайна (народні назви: дяглиця, гірочиник, снидь, снитка, снить, ягличка). Фізіологічно активні речо­вини... Читати далі

Подагра: як лікувати

Подагра — хронічна хвороба, яка виникає внаслідок порушення обміну речовин (білків, пуринів), і тоді збільшується відкладення солей сечової кислоти в кістках, хрящах, сухо­жиллях з розвитком у них запалення та утво­ренням вузликів.

Симптоми подагри

Подагра в перекладі з грець­кої означає "капкан для ніг". Симптоми при подагрі часто схожі із симптомами при сечокам'яній хворобі. Ознаки хвороби: сильний біль у суглобах і м'язах кінці­вок. Під час нападу може під­вищуватися температура до 38-39°C, триматися два-чотири дні. Причини хвороби невідо­мі. Однак здебільшого подаг­ра зумовлена спадковою ано­малією пуринового обміну. До неї призводить порушення... Читати далі