субота, 5 липня 2014 р.

Патогенетичний розвиток діабетичної ангіопатії

Цукровий діабет, будучи ендокринно обмінним захворюванням, викликає складні порушення в системі гомеостазу організму, що приз­водить до важких системних уражень. Наслідком цих змін є роз­виток ангіопатій, нейропатій та остеоартропатій, які лежать в основі формування ССД. Тому знання патогенезу ураження судинної, нер­вової та кісткової систем у хворих на цукровий діабет дозволить досконало зрозуміти механізми формування ССД та кваліфіковано проводити адекватну комплексну патогенетичну терапію.
Діабетичні ангіопатії судин нижніх кінцівок є одним із проявів генералізованих судинних уражень при цукровому діабеті і, на думку багатьох авторів, саме вони відіграють... Читати далі