Електростимуляція: методика застосування і апаратура

Електростимуляція — метод електролікування, за яким штучний електричний сигнал замінює природний нервовий імпульс, стимулюю­чи функцію органа (тканини). Початково електростимуляцію використовували для гімнастики м'язів імпульсним струмом низької часто­ти. Тепер широко застосовують нові види імпульсних струмів — діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та ін., а також біопотенціали нормальних м'язів.

Апарати для електростимуляції

Найбільш поширеними є апарати: «Тонус-2», «Діадинамік» (Франція, Польща), «Ампліпульс-5», «Ендотон-1», «Мета-1», «Скат», «Бистел», «ЕНС-01», «Міоритм-021», «Аспітус», «Стимул-12», «Міоритм-082».

Методика застосування електростимуляції

Електростимуляцію посмугованих м'язів роблять у рухо­вих пунктах нервів і м'язів. Площа електродів залежить від розмірів стимульованого м'яза. Активний електрод із вологою гідрофільною прокладкою відповідного розміру щільно фіксують на шкірі пов'язкою. Пасивний електрод із прокладкою розміщують і закріплюють на середній лінії тіла між лопатками або на поперековій ділянці. Полярність активно­го електрода встановлюють згідно з полярною формулою, яку складають під час електродіагностики. У разі значного зниження електрозбудли­вості м'язів, особливо розміщених по діагоналі, коли отримати ізольо­ване скорочення досить складно, обидва електроди фіксують вздовж м'яза (двополюсна методика).
Для електростимуляції мімічних м'язів використовують такі самі електроди, що й для електродіагностики. У разі стимуляції гладких м'язів внутрішніх органів електроди у вигляді пластинок, площа яких залежить від розмірів органа, накладають поперечно, відповідно до зони проекції органа. Для електростимуляції шлунка і кишок викорис­товують апарат «Ендотон-1», укомплектований не лише зовнішніми електродами, а й спеціальними порожнинними (дуоденальний, прямокишковий). Тривалість процедури 10—16 хв. Процедури прово­дять щоденно, а іноді й кілька разів на день. За показаннями курс електростимуляції повторюють із проміжком у 2-3 тижні.
Під час процедури хворий не повинен відчувати болю. Відсутність скорочення м'язів, недиференційоване скорочення або різкий біль свідчать про помилки у проведенні процедури.

Немає коментарів :

Дописати коментар