вівторок, 24 червня 2014 р.

Синдром інтраабдомінальної гіпертензії

В останні роки однією з причин розвитку синдрому поліорганної недостатності (ПОН) у хворих в критичному стані вважають інтраабдомінальну гіпертензію (ІАГ). Синдром ІАГ (СІАГ) - в англомовній літературі Abdominal Compartment Syndrome - це симптомокомплекс, що розвивається внаслідок підвищення тиску в черевній порожнині і характеризується розвитком поліорганної недостатності (ПОН).
До теперішнього часу залишається предметом дискусій критична величина тиску в черевній порожнині, після досягненні якої можна думати про розвиток СІАГ, так як провідну роль у формуванні даного ускладнення відіграють... Читати далі

понеділок, 2 червня 2014 р.

Класифікація, клініка і діагностика ком

Комаповне пригнічення притомності із втратою бо­льової чутливості та рефлексів, з загальним м'язовим роз­слабленням і розладами функцій життєво важливих ор­ганів та систем організму.
Класифікація ступенів порушення притомності (Боголєпов, 1982):
     Ясна свідомість.
     Затьмарена свідомість.
     Ступор.
     Сопор.
     Кома: помірна, глибока, позамежна.


Ступені порушення притомності:
а) затьмарена свідомість;
б) ступор;
в) сопор;
г) кома помірна;
д) кома... Читати далі