середа, 6 грудня 2017 р.

Захворювання гепатобіліарної системи (біохімічні показники і короткий аналіз)

Для оцінювання ураження гепатоцитів застосовують п'ять ос­новних клініко-біохімічних досліджень:
  • індикатори цілісності клітин — цитолізу;
  • індикатори екскреторної здатності та холестазу;
  • індикатори функціональної активності печінки;
  • індикатори мезенхімально-запального синдрому;
  • індикатори вірусних захворювань.

Індикатори цитолізу

Залежно від ступеня пошкодження гепатоцитів у плазму крові потрапляє певна кількість клітинних ферментів. Рівень порушен­ня проникності плазматичних мембран гепатоцитів визначають за активністю в сироватці крові таких цитоплазматичних ферментів, як аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа (ЛДГ4, ЛДГ5). їх зростання притаман­не захворюванням запального характеру.Про деструкцію субклітинних структур гепатоцитів свідчить висока активність у сироватці крові глутаматдегідрогенази (ГлДГ) і мітохондріальної аспартатамінотрансферази(мАсАТ), які в нормі містяться в матриксі мітохондрій. їх зростання в плазмі крові вла­стиве захворюванням із проявами некрозу. 
Надзвичайно високі показники... Читати далі

Немає коментарів :

Дописати коментар