вівторок, 28 жовтня 2014 р.

Рентгендіагностика абсцесу легені

Абсцес легені — порожнина, заповнена гноєм і в відмежована від легеневої тканини біогенною капсулою.
Етіологія абсцесу легені різноманітна. Найчастіше він є ускладненням пнев­монії та інших патологічних процесів, у тому числі й не пов'язаних із захворю­ванням легень. Проте, в деяких випадках абсцеси можуть виникати первинно в незміненій легені.
Розрізняють метастатичні (гематогенні, лімфогенні) і травматичні абсцеси. Метастатичні гематогенні абсцеси є ускладненням крупозної та септичної пневмонії; виникають внаслідок гематогенного перенесення збудників гнійної інфекції, як ускладнення септичних процесів (остеомієліт, гнійний отит, карбункул тощо). Септичні емболи з гнійних вогнищ заносяться в дрібні легеневі артерії та артеріоли. Через це спочатку виникає інфаркт паренхіми легені , а потім розплавлення та утворення порожнини з... Читати далі 

Рентгенологічні зміни при пневмонії

Терміном "пневмонія" означують групу захворювань, різних за етіологією, частотою і патогенезом, морфологічними змінами причиною яких с запальний процес в легенях, пере­важно в їх респіраторному відділі. За клінічним перебігом розрізняють гостру, затяж­ну, рецидивуючу, повторну пневмонію.
Гостра пневмонія — це гостре інфекційне захворювання, яке виникає самостійно або ускладнює інше захворювання. Воно є одним з найпоширеніших захворювань органів дихання.
Зараз немає єдиної загальноприйнятої класифікації ї гострої пневмонії. Запро­поновано різні принципи її класифікації, які ґрунтуються на окремих ознаках: етіо­логії (вірусна, бактеріальна), патогенезі: бронхопневмонія, пневмонія гіпостатична, аспіраційна, метастатична; пневмонія при гострих інфекційних захворюваннях (кір, кашлюк, черевний тиф та ін.), поширеності патологічного процесу (часткова), за клініко-морфологічною ознакою (крупозна, вогнищева, часточкова), клінічним перебі­гом (типова, атипова). Однак практично доцільніше поділяти пневмонію на крупозну часткову (фібринозну або плевропневмонію) та вогнищеву (первинну та вторинну).
Залежно від поширеності... Читати далі

понеділок, 6 жовтня 2014 р.

Порушення статевого розвитку у дівчаток

Процес статевого дозрівання регулюється гормонами, що виробляються статевими залозами. Ще до появи першої менструації посилюється функція гіпофіза та яєчників. Вважається, що вже у цей час ці залози функціонують циклічно, хоча овуляція не відбувається навіть після менархе. Початок функції яєчників обумовлений регулюючим впливом гіпоталамуса та гіпофіза.
У період статевого дозрівання збільшується виділення не лише стате­вих гормонів, а й стероїдних, які стимулюють функцію інших ендокрин­них залоз, особливо надниркових. Прогресує виділення наднирковими зало­зами мінерало-, глюкокортикоїдів, андрогенів. Дією останніх зумовлене оволосіння — на лобку, в пахвових ямках, підсилений ріст дівчинки. Перша менструація з'являється в... Читати далі

четвер, 2 жовтня 2014 р.

Рентген діагностика бронхітів

Бронхіт - це запалення бронхів. За перебігом розрізняють бронхіт: гострий та хро­нічний, за протяжністю пошкодження - дифузний та обмежений, за глибиною - поверх­невий (ендобронхіт) і глибокий (панбронхіт), за характером запального процесу і секрету - катаральний,слизово-гнійний, фібринозний, гнійний, геморагічний, некро­тичний; за станом бронхіальної прохідності — обструктивний та необструктивний.
Гострий бронхіт продовжується до 1 місяця. Діагностика його ґрунтується на клінічних проявах. Найчастіше гострий бронхіт супроводжується нежитю, захриплістю голосу, загальною слабкістю, задишкою, підвищенням температури. Ранньою ознакою бронхіту є кашель, спочатку, як правило, сухий, через кілька днів — мокрий з виділенням невеликої кількості мокротиння. Кашель зберігається протягом 10-15 днів.
Рентгенологічна симптоматика гострого бронхіту невиразна. В разі тяжкого перебігу виявляється посилення легеневого рисунка та розширення просвіту бронхів. Запальний набряк слизової оболонки бронхів призводить до порушення їх прохідності та утворення емфіземи або ателектазу (частіше у дітей).
Бронхіоліт або капілярний бронхіт — це запалення сливової оболонки бронхіол, як правило, вірусної або бактеріальної етіології. Як самостійна хвороба буває у дітей першого року життя. Механізм розвитку гострого бронхіоліту такий самий, як і гос­трого бронхіту. Певну роль відіграє стан імунологічної реактивності організму.
Рентгенологічна симптоматика характеризується... Читати далі

Хвороба Педжета

У 1877 pЕ. Педжет вперше описав хворо­бу, яку вважав запальним процесом у кістках і назвав його деформуючим оститом. Дослі­дження Шморля (1920) і Штенгома (1924) до­зволили виявити дистрофічну природу пато­логічного процесу. Вони запропонували назву "фіброзна остеодистрофія", але широкого визнання знайшла назва "хвороба Педжета". Хво­роба поширена в усьому світі, вражає переваж­но чоловіків віком після 40—45 років. Найчастішою локалізацією хвороби є трубчасті кістки, кістки черепа і хребта. Ураження буває моноосальне або поліосальне. У кістках порушуєть­ся остеобластична функція, що призводить до порушення опорної функції кістки внаслідок розвитку дистрофічних процесів, при яких переважа­ють процеси апозиції кістки над процесами ре­зорбції. 
Клінічні прояви. Клінічно початок захворю­вання прихований, перебіг тривалий, безсимптомний або проявляється наростаючою втомою. Згодом з'являються помірний, тягнучий біль, який посилюється вночі, при... Читати далі